Het bestuur en de vrijwilligers.

Een Dorpshuis kan niet zonder bestuur en zijn vrijwilligers.

Het bestuur bestaat voor de dagelijkse gang van zaken uit drie leden. Momenteel zijn dit:

de heer Heero Postema (voorzitter) (T.:0512 372766)

de heer Sjouke v.d . Heide (penningmeester) (T.:0512 371696)

en Websitebeheerder E.:beheerder@dewringe.nl 

mevrouw Anny Sleifer (secretaris) (0512 372750).

 

Maar uiteraard worden ze bijgestaan door een aantal algemene bestuursleden.

    Deze zijn in willekeurige volgorde:

Max Veenstra ,deze draagt zorg voor het beheren van het gebouw

Trienke veenstra, heeft de zorg voor de keuken en toebehoren

Gre de Vries, deze regelt ook de reserveringen voor de ruimtes.

Renskje Veenstra, namens C.P.B.

 

Het bestuur vergadert één keer per maand.

Daarnaast hebben we een twintigtal vrijwiligers die voor een heleboel zaken ons als bestuur behulpzaam zijn. Denk aan, tuinonderhoud, interieurverzorging, bediening, onderhoud technische installaties, en allerhande voorkomende klusjes etc.

 

Zonder deze enthousiaste groep vrijwilligers zou het runnen van het dorpshuis onmogelijk zijn. Hulde !!

Het telefoonnummer van De Wringe is 0512-372042.

Bij geen gehoor krijgt u een antwoorapparaat met instructies / telefoonnummers.

Speciaal.