Stichting Oink!Fin. Adm.Postbus 1799200 ADDrachten


In ons gebouw vinden diverse activiteiten plaats.

Sommige zijn gestructureerd en op vaste tijdstippen.

Andere zijn weer minder regelmatig of seizoensgebonden. Bepaalde activiteiten worden georganiseerd door het dorpshuis zelf, andere zijn weer opgezet door dorpsgenoten of verenigingen.

Onder deze en volgende balkknop 'Bijzondere activiteiten' een overzicht.

1.Warme maaltijd.

De warme maaltijd wordt aangeleverd door VAN SMAAK.

De maaltijd komt om ongeveer 12.00 uur binnen in het Dorpshuis, en bestaat uit drie gangen.

Het is iedere keer weer een succes. En de maaltijd kost ongeveer 8,10 euro

De afwasmachine zorgt ervoor dat we niet te veel rompslomp hebben.

De warme maaltijd wordt geregelt door Meggy de Boer.(372359)

Als u voor de eerste keer mee wilt doen graag even bij haar aanmelden.

In principe is het elke tweede woensdag van de maand.

2.Biljarten.

We hebben een zeer enthousiaste biljartclub. Ze bestaat uit ongeveer 25 leden.

Er zijn vaste clubbijeenkomsten. Clubcompetitie (sept tm maart) op maandagmiddag en vrijdagmiddag en "Vrij"biljarten op dinsdagavond en op donderdagmorgen. 

Regelmatig gaan de mannen op bezoek bij bevriende clubs of deze komen te gast.

De secretaris van de club is Harry Barendsen.

Zie ook hun bijdrage aan de website onder item "Biljarten".En.. er is een dames club! ( dinsdagmorgen)


3. De Leesgroep.

Een aantal van onze dorpsgenoten heeft samen een leesclubje opgericht.

Men kiest samen een boek uit en bespreekt dit nadat men het boek gelezen heeft.

Voor dit groepje kan men kontakt opnemen met Geke Groen (0512-372924)

4. Vrouwen van Nu.

Een groep die al jaren bij elkaar komt was de Plattelands Vrouwen.

Dit is in de loop der jaren opgegaan in Vrouwen van Nu.

Zij komen elke maand bij elkaar en hebben dan een spreker.

Of een eigen aktiviteit.

Kontaktpersoon is Femke v.d. Meulen-Hofma (0512-371373)

5. C.P.B., Chr. Plattelandsvrouwen Bond.

Dit is de evenknie van Vrouwen van Nu, alleen op chr. basis gefundeerd.

Kontakt persoon is Gerda v.d.Lei-van Zuiden (371419)

6. Breiclub

Elke vrijdagmiddag breien of, sjoelen... en nog veel meer.

U bent vanaf 14.00 uur van harte welkom om in de entreehal van het dorpshuis wat bij te kletsen,breien of sjoelen etc.

Natuurlijk is er een kopje koffie of thee

Geen kosten, wel de consumpties.

7. Kaartclub.

Om 14.00 uur start Hans Mayer met de kaartmiddag.

Het gaat niet om geld, maar het is puur voor de gezelligheid. Samen kiezen we voor welk kaartspel we kiezen.(Klaverjassen of Schutjassen of beide).

Om ongeveer half vijf stoppen we met kaarten. 

8. Linedance group.

Onder leiding van onze lerares gaan we al dan niet verkleed beginnen met de line dance .

Dinsdagavond. Start 20.00 uur, en we stoppen om ongeveer 22.00 uur

Wanneer:

Elke tweede

woensdag van de

maand

ma- middag

di-avond do- morgen

vrij-middag


Wanneer:

Wanneer:  dinsdag

10.00 tot 10.45


Wanneeer:

Dit is elke donderdag middag

9. Bridgeclub


Elke dinsdagmiddag van 13.30 tot ongeveer 15.30 uur, zijn we met een groepje van tien   personen aan het bridgen (er kunnen nog wel een paar mensen bij). 

We hebben les gehad en proberen het nu wat beter onder de knie te krijgen.

Wilt u lekker op middag bridge spelen, u bent van hart welkom.

Contact personen Roel Hellinga tel.nr. 372353 en Anny Sleifer tel.nr 372750

10. Fotoclub


Deze club bestaat uit een groepje mannen (er mogen ook vrouwen bij) die zo  1 x in de 2 maanden bij elkaar komen in het dorpshuis.

Ze werken volgens een bepaald thema en de foto's worden bekeken en besproken door de groep.

11. Toneelvereniging Violeria:


Toanielselskip Violeria, is ien fan de aldste ferieningen fan De Pein.

De feriening is oprjochte as "voordracht en reciteer club"op 26 jannewaris yn 1926. Der stiet ek de namme foar: VIOLERIA

Voordragen Is Onze Lust En Reciteren is Aangenaam.


De afgelopen jaren wordt er in het dorpshuis weer toneel gespeeld op hoog niveau.

Het succes kan worden afgemeten aan de grote belangstelling.

In het laatste weekend van januari en eerste weekend van februari zijn alle 4 avonden zo goed als uitverkocht. 

Voor inlichtingen mevr. Heida -Douma (372032) of E.: violeria@live.nl

Voor vervolg van dit overzicht klik op de balkknop boven: 'Bijzondere activiteiten'

Speciaal.

______________________________________________________________________