Het bestuur en de vrijwilligers.

Een Dorpshuis kan niet zonder bestuur en zijn vrijwilligers.

Het Dagelijks Bestuur (DB)bestuur wordt gekozen uit- en door het Algemeen Bestuur (AB).
Momenteel zijn dit:

Dhr Johan Spek (voorzitter a.i.) T.:0512 372904

Dhr Sjouke v.d . Heide (penningmeester) T.:0512 371696

           (en Websitebeheerder)   E.:beheerder@dewringe.nl 

Mw Anny Sleifer (secretaris) (T.:0512 372750).


Maar uiteraard worden ze bijgestaan door een aantal algemene bestuursleden.

    Deze zijn in willekeurige volgorde:

Max Veenstra ,deze draagt zorg voor het beheren van het gebouw

Trienke Veenstra, regelt reserveringen en catering

Gre de Vries, regelt bij afwezigheid Trienke ook de reserveringen.

Minke Lindeboom, namens C.P.B.

Henk Mensen, namens Bilj.club De Wringe.

Gerk-Jan Hylkema, lid op persoonlijke titel. Daarnaast hebben we een twintigtal vrijwiligers die voor een heleboel zaken ons als bestuur behulpzaam zijn. Denk aan, tuinonderhoud, interieurverzorging, bediening, onderhoud technische installaties, en allerhande voorkomende klusjes etc.


Zonder deze enthousiaste groep vrijwilligers zou het runnen van het dorpshuis onmogelijk zijn. Hulde !!

Het telefoonnummer van De Wringe is 0512-372042.

Bij geen gehoor krijgt u een antwoorapparaat met instructies / telefoonnummers.

Speciaal.