Een korte geschiedenis.

Het gebouw is ontstaan in een oud, aanwezig houten gebouwtje.

Dit mocht door de gemeente gebruikt worden als  een soort Dorpshuis.

Dit is toen door een aantal vrijwilligers opgepakt, en dit houten gebouw is  inderdaad dienst gaan doen als Dorpshuis voor Opeinde.

Een oude foto, in lijst, hangt nog steeds in het huidige Dorpshuis.

U ziet hieronder een kopie van deze foto.   

Het is duidelijk dat dit gebouw niet al te lang heeft voldaan.

Dit is vervangen door een stenen gebouw,ooit de kleuterschool.

Hieronder ziet U een fraaie tekening van dit gebouw. Ook deze tekening hangt ingelijst in het huidige gebouw

Inmiddels is dit gebouw al weer twee keer vergroot en verbouwd.

De laatste keer was in het jaar 2010, en op 18 september van 2011 konden we dit uitgebreide en op de eisen van de tijd aangepaste gebouw weer in gebruik nemen.

De burgemeester, Bert Middel, heeft de officiele opening verricht.

Tegelijkertijd is ook de Jeugdsoos De Frissel opgeknapt. Dit alles in het kader van de zogenaamde versnellingsagenda van het Gemeentebestuur. We waren ze daarvoor zeer dankbaar. Groots!

En we zijn ook veel dank verschuldigd aan onze andere sponsoren.. Wie? Zie hiernaast. 

En het betreffende bord, waarop alle namen van de sponsoren.

In het hoofdstuk "Foto's" van deze website kunt u zien hoe ons gebouw er nu van binnen uitziet.

 situatie 1980

 SITUATIE 1990

Sponsoren:

Provincie Friesland

GemeenteSmallingerland

OranjeFonds

VSB fonds

Fundatie Van den Santheuvel Sobbe

P.W. Janssen's Friesche Stichting.

Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslan.

Sake Sietze Reindersma Stichting

Dorpsbelang Opeinde

SITUATIE 2010

Speciaal.